GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a
v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů – GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a
technologiemi.

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná
slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových
bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k
neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům.
Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.